Privacyverklaring website Groei-end.nl

Laatst bijgewerkt: 02-11-2023

Groei-end hecht grote waarde aan de privacy. Deze privacyverklaring legt uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze gegevens beheren en beschermen.

1. Onze Identiteit en Contactgegevens
Groei-end
Adres: Hondsdraf 51, 8219PW, Lelystad
E-mail: info@groei-end.nl
Telefoon: 06-40048604

2. Doel van de Gegevensverzameling
Wij verzamelen persoonlijke gegevens via onze website om haardhoutreserveringen te verwerken en om te kunnen reageren op vragen, verzoeken en opmerkingen van onze bezoekers.

3. Welke Gegevens Worden Verzameld
Via ons contactformulier kunnen de volgende persoonlijke gegevens worden verzameld:
– Naam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Andere relevante informatie verstrekt door de bezoeker

4. Wettelijke Grondslag
Wij verwerken persoonlijke gegevens op basis van de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst, met name voor het verwerken van haardhoutreserveringen. 

5. Hoe Gegevens Worden Verzameld
Persoonlijke gegevens worden verzameld via het contactformulier op onze website.

6. Opslag en Beveiliging van Gegevens
Wij bewaren persoonlijke gegevens veilig en nemen passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit ervan te waarborgen.

7. Delen van Gegevens
Wij delen geen persoonlijke gegevens met derden.

8. Bewaartermijn
Wij bewaren persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De agenda wordt aan het eind van het kalenderjaar vernietigd.

9. Rechten van Bezoekers
Bezoekers hebben het recht om hun persoonlijke gegevens te corrigeren en te verzoeken om verwijdering van hun gegevens. Neem contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens voor dergelijke verzoeken.

10. Cookies en Tracking
Onze website maakt geen gebruik van cookies en andere trackingtechnologie├źn. 

11. Toestemming
Door het verstrekken van persoonlijke gegevens via ons contactformulier, stemmen bezoekers in met het verzamelen en verwerken van hun gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

12. Klachten
Als je klachten hebt over de manier waarop we persoonlijke gegevens verwerken, kun je contact opnemen met de relevante toezichthoudende autoriteit.

13. Wijzigingen in de Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt. Eventuele wijzigingen worden hier gepubliceerd.

14. Contactgegevens voor Privacygerelateerde Vragen
Voor vragen met betrekking tot privacy of gegevensbescherming kun je contact opnemen met ons via de bovenstaande contactgegevens