Ons verhaal

In 2018, precies op de helft van het jaar, werd de boerderij door ons, Maik, Berend en Anita Wubs, overgenomen. 

Door onze manier van werken, het omgaan met elkaar en respect voor de schepping, willen we van hoe de schepping was bedoeld een beetje aanbieden. Wij handelen vanuit een evangelisch christelijke visie. Iedereen is welkom.

Wij vinden het belangrijk dat we elkaar respecteren in wie en wat we zijn. Wij dringen onze overtuiging niet op maar vragen wel respect hiervoor. 

Ons logo

De drie knotwilgen symboliseren het leven: een goede wortel zorgt ervoor dat na elke keer knotten (tegenslag in het leven) de stam steviger wordt. De opnieuw uitlopende takken staan symbool voor de veerkracht van een mens, hoe hard het leven ook kan zijn, het uitzien naar nieuwe groei en bloei, maken een mens hoopvol. Dit thema van groen en aarde komt ook terug in de kleuren van de letters: de bovenste letters groen en liggend op de aarde-getinte letters.

De naam : De naam omvat 2 woorden, groeiend en groei-end.
Groeiend : Het beeld van groei en bezig zijn.
Groei-end : Als je niet verder kan groeien , dan kun je op deze plek nog wel veel bereiken.

Voor deelnemers met psychiatrische aandoeningen

Voor deelnemers met stoornissen in het autistisch spectrum

Voor deelnemers met een combinatie van aandoeningen

Wij bieden iedereen zinvolle activiteiten en houden rekening met wat iemand aankan. De activiteiten worden ‘s ochtends en ‘s middags voorbesproken. We bieden duidelijkheid, iedereen doet mee naar eigen kunnen, we hebben geen werkdruk en houden wijzigingen beperkt.

Ons team

Het team bestaat uit de eigenaren, drie werknemers, een vrijwilliger en stagiaires. Allemaal opgeleid of in opleiding in een zorgberoep, op de vrijwilliger na die zijn kennis over tuin en park graag met ons deelt. Een erg gewaardeerde aanvulling dus, hoewel de werknemers met tien en vijf jaar werkervaring op de zorgboerderij ook erg kundig zijn in alle werkzaamheden. En in het atelier begeleid een handvaardigheidsdocent, die eerder haar strepen verdiende in de textiele werkvormen, afgewisseld met een all-round werknemer, de creatieve processen. Deze brede kennis komt samen in één: hart voor mensen!

Anita

Berend

Maik

Marijke

Martijn

Christa