Na een zoektocht ontstond het verlangen om een zorgboerderij te beginnen.

In 1999 zochten Sietse en Menja Weide contact met gemeente Lelystad en werden serieuze kandidaten voor een stuk grond waarop de gemeente landbouw – en zorgactiviteiten wilde.

Sietse is hovenier, verpleegkundige en ook leraar verpleegkunde. Zo heeft hij gewerkt in het psychiatrisch centrum van AMC/de Meren en bij Kwintes. Menja is verpleegkundige geweest in Zuidelijk Afrika en in het MCZuiderZee. In het werk ervoeren zij een gemis: de moeilijkheid om mensen met psychiatrische aandoeningen geschikte activiteiten aan te bieden, voor langere tijd. Vooral de periode na een opname is erg kwetsbaar. De kans dat men door verwardheid aan de zijlijn van de samenleving blijft staan, was groot. Talenten van mensen blijven dan onbenut. Zij wilden voorzien in deze tekorten.

De zorgboerderij werd in 2003 gebouwd.

In 2018, precies op de helft van het jaar, werd de boerderij aan ons, Maik, Berend en Anita Wubs, overgedragen. Na diverse en uitvoerige gesprekken, zagen Sietse en Menja in ons geschikte kandidaten om de boerderij voort te zetten. De voorwaarde dat er voor de deelnemers plaats moest blijven in de vorm van dagactiviteiten, stond voorop. En zo werd de overname eind juni een feit.

Identiteit

Door onze manier van werken, het omgaan met elkaar en respect voor de schepping, willen we van hoe de schepping was bedoeld een beetje aanbieden. Wij handelen vanuit een evangelisch christelijke visie. Iedereen is echter welkom. Wij vinden het belangrijk dat we elkaar respecteren in wie en wat we zijn. Wij dringen onze overtuiging niet op maar vragen wel respect hiervoor.