Op 10 maart jl. bezocht Mona Keijzer , vice fractievoorzitter van het CDA in de 2e kamer, de zorgboerderijen aan de Hondsdraf. Gastlocatie was Zorgboerderij Lelystad en Wilma Otte was gastvrouw die voor uitstekende

catering zorgde. Over en weer bespraken wij aspecten van de transitie AWBZ. Het heeft ons enorm gescherpt in bepaalde standpunten! Na afloop bezocht ze ‘t Groei-end.