Team Groei-end 

Het team bestaat uit de eigenaren, drie werknemers, een vrijwilliger en stagiaires. Allemaal opgeleid of in opleiding in een zorgberoep, op de vrijwilliger na die zijn kennis over tuin en park graag met ons deelt. Een erg gewaardeerde aanvulling dus, hoewel de werknemers met tien en vijf jaar werkervaring op de zorgboerderij ook erg kundig zijn in alle werkzaamheden. En in het atelier begeleid een handvaardigheidsdocent, die eerder haar strepen verdiende in de textiele werkvormen, afgewisseld met een all-round werknemer, de creatieve processen. Deze brede kennis komt samen in één: hart voor mensen!


Hoe

Begeleiding is zo normaal mogelijk, met een gezonde betrokkenheid, rustig en vriendelijk. Wij houden rekening met de psychische draagkracht en draaglast en stemmen de begeleiding daarop af. Uiteraard spelen het weer en de seizoenen ook een rol. Voor sommigen zijn de activiteiten individueel en duidelijk gestructureerd, terwijl anderen zich beter thuis voelen in een groepje.

Toewerken naar stabilisatie en groei is bij ons hoofdzaak.

Activiteiten hebben tot doel dat de deelnemers stabiliseren en groeikansen kunnen oppakken. Er is geen werkdruk op de boerderij. Activiteiten op de boerderij zijn geen doel op zichzelf maar een middel zodat deelnemers weer en meer grip krijgen op het algemeen functioneren.

Doelen

In samenwerking met verwijzers werken we toe naar:

  • het voorkomen van een psychische terugval
  • stabiliseren van het algemeen functioneren
  • groei naar zelfstandigheid
  • toeleiding naar een vorm van betaald werk / vrijwilligerswerk.

Samengevat: “Groeien op Groei-end