Team Groei-end

Hoe

Begeleiding is zo normaal mogelijk, met een gezonde betrokkenheid, rustig, en vriendelijk. Wij houden rekening met de psychische draagkracht en draaglast en stemmen de werkzaamheden daarop af. Uiteraard speelt het weer en de seizoenen ook een rol. Voor sommigen zijn de activiteiten individueel en duidelijk gestructureerd, terwijl anderen zich beter thuis voelen in een groepje.

Toewerken naar stabilisatie en groei is bij ons hoofdzaak.

Activiteiten hebben tot doel dat de deelnemers stabiliseren en groeikansen kunnen oppakken. Er is geen werkdruk op de boerderij. Activiteiten op de boerderij zijn geen doel op zichzelf maar een middel zodat deelnemers weer en meer grip krijgen op het algemeen functioneren.

Doelen

  • In samenwerking met verwijzers werken we toe naar:
  • het voorkomen van een psychische terugval
  • stabiliseren van het algemeen functioneren
  • groei naar zelfstandigheid
  • toeleiding naar een vorm van betaald werk / vrijwilligerswerk.

Samengevat: “Groeien opĀ “Groei-end